Scopul si Obiectivele
Asociatia are caracter Non-Profit si se bazeaza pe credinta in Dumnezeu.

Asociatia isi propune sa ajute pe cei care sunt in nevoie: spirituala, sociala si materiala.

Daca doresti sa ajuti sau sa va implicati in activitatile prevazute in Satut, va rog contactati-ne

Va asteptam. Dumnezeu sa va binecuvinteze.

In statutul Asociatiei "Cu ISUS Nou Inceput" sunt urmatoarele obiective:

a) Înfiintarea de centre de recuperare care sa primeasca: drogatii, alcoolicii, refugiatii, prostituatele si persoane cu deviere de comportament ca: pedofilie, homosexualitate, zoofilie, etc, în vederea regenerari spirituale prin nasterea din nou, adica schimbarea vietii pe baza învataturilor Biblice. Sfinta Scriptura este unica autoritate în materie de religie, învataturile ei fiind date odate pentru todeauna fiind valabile pentru toate societatile umane de la începutul si pâna la sfârsitul acestora. Ea este unica si demna de toata încredera, fiind insuflata de Dumnezeu.


b) Activitati de vizitare a penitenciarelor si contactare a tinerilor orfani sau abandonati care dupa eliberarea lor nu au un camin, în vederea sprijiniri lor la eliberare de a se integra socio-profesional si de a începe o viata noua conform standardelor crestine, prin înfiintarea de centre de recuperare în care sa primeasca cazare, hrana, conditi igenico-sanitare si educatie crestina pentru a deveni buni cetateni si a le recâstiga încrederea în autoritatea statului si a comunitati, înfiintarea de ateliere protejate si activitati economice în folosul comunitati, prin care sa primeasca calificare si gospodarirea asociatiei fara obtinere de profit, autosustinere financiara a activitati asociatiei, pe baza autorizarilor prevazute de legile în vigoare.

c) Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu potrivit practici si normelor crestine în interirul penitenciarelor în vederea încercari de recuperare a infractorilor si de a-i convinge ca viata de infractor este împotriva legilor lui Dumnezeu si ale legilor statului.

d) Activitati de popularizare a învataturilor Sfintei Scripturi prin: tiparire sau difuzare prin Presa-Radio-TV-Internet si alte publicati, înfiintare de studiouri cu caracter crestin Radio-TV, biblioteci, tipografi si Servere Internet nonprofit, în conformitate cu normele prevazute de lege.

e) Activitati de întâlniri religioase si participare la conferinte, în tara sau strainatate cu teme religioase în spatii propri sau special amenajate în baza autorizarilor prevazute de legile în vigoare.

f) Activitati de sensibilizare a comunitati si de motivare a cetatenilor de a respecta legile Sfintei Scripturi cu privire la: divort, avort, prostitutie, alcoolism si alte practici imorale, implicarea directa a membrilor asociatiei cu persoanele care traiesc în asfel de situatii si diminuarea riscurilor care planeaza asupra lor si ale famililor lor.

g) Activitati de sprijinire a tinerilor proveniti din casele de copii pentru integrarea lor în comunitate ajutândui în problemele lor specifice.

h) Înfiintarea de case familiale în care copii abandonati si orfanii sa fie îngrijiti si ocrotiti conform principilor crestine, eliminând orice fel de discriminare rasiala, etnica si de handicap, ajutati sa se integreze în soicetate, în familile naturale sau gasirea unui camin potrivit, prin adoptie, conform legilor statului. Sprijinirea famililor care au copii în plasament si prin încredintare, financiar si material pentru asigurarea unei vieti decente, pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor.

i) Înfiintarea de gradinite crestine, în scopul ocrotiri copilului.

j) Activitati pentru ocrotirea vârstei a-III-a prin înfiintare de case de batrâni, centre de zi, cantine sociale, activitati de îngrijire la domiciliu si alte activitati în folosul oamenilor în vârsta.

k) Activitati de colectare a donatilor materiale si financiare din tara si strainatate în vederea distribuiri lor în cadrul necesitatilor Asociatiei.

l) Activitati de promovare a religiei crestine în scoli si spitale, conform prevederilor legale.

Toate aceste activitati se vor pune în practica conform normelor crestine si în conformitate cu prevederile legislatiei române si cele ale Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului si a altor norme internationale aplicabile (Conventia asupra protectiei copiilor si Cooperarii în materia adoptiei internationale, încheiata la Haga la 29 Mai 1999) în care sens:

- asigura conditile necesare pentru a fi autorizata ca organism privat român care sa desfasoare activitati în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie.

- dupa autorizare va asigura cadrul legal si conditiile materiale si umane necesare realizarii atributiunilor ce-i revin în domeniul adoptiei, ca o masura speciala de protectie a drepturilor copilului, întocmind informari, rapoarte si propuneri, în acest sens catre Comisia pentru protectia copilului.

- asigura îngrijirile si conditile necesare dezvoltari armonioase a copilului, pentru perioada cât a fost primit în plasament, plasament în regim de urgenta sau în încredintare.

- asigura îndeplinirea tuturor conditilor respectarii cadrului legal ca organizm privat român, care îsi desfasoara activitatea în domeniul drepturilor copilului prin adoptie, cât si la protectia aflat în dificultate.

Asociatia are caracter Non-Profit. Asociatia isi propune sa ajute aproapele nostru: spiritual, social si material, Viziteaza " Scopul si Obiectivele"....

free counters

The Christian Counter
The Christian Counter